Pardus YN: Ana Sözleşme 2.0

Pardus projesi 2004 yılı sonbaharından bu yana mevcut bir Ana Sözleşme çerçevesinde işliyor. Oldukça uzun bir zamandır bu ana sözleşme metninin Pardus projesinin geleceğini şekilendirmekte yetersiz olduğunun farkındaydık. Ancak bir değişiklik yapabilmek için önce projenin finans kaynağının yeterli ve tutarlı bir hale gelmesini, daha sonra da elimizdeki zamanlı işlerin tamamlanmasını bekledik Nihayet geçtiğimiz aylarda Pardus projesinin temellerini, amaç ve stratejilerini gözden geçirmeye ve tartışmaya başladık. bu çalışmalar sonucunda yeni Ana Sözleşme için bir taslak oluşturabildik. TÜBİTAK ekibi tarafından üzerinde bir miktar çalışılan taslağı burada camiamız ve kamuoyu ile paylaşıyorum. Gerek TÜBİTAK ekibinden ve gerekse dışarıdan gelen öneriler doğrultusunda son halini alacak olan Ana Sözleşme TÜBİTAK BİLGEM UEKAE yönetimi ile paylaşılıp sponsor onayı aldıktan sonra önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girecek.


PARDUS PROJE ANA SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

Vizyon

Pardus projesi, özgür yazılım yaklaşım ve yöntemlerini kullanarak, kurumsal kullanıcılar için rekabetçi ve yenilikçi bir Linux dağıtımı geliştirmeyi ve bu dağıtım üzerinde kurumsal pazar için ürün ve çözümleri doğrudan ya da Türkiye özgür yazılım ekosistemi eliyle üretmeyi hedefler.

Destekleyici

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE

Yürütücü

Erkan Tekman, Proje Yöneticisi

Varsayımlar

 • Pardus projesi, özgür yazılım felsefesine uygun olarak kamuya açık olarak yürütülecek ve yönetilecektir.
 • Pardus projesi ürünleri, GNU GPL lisansı ile özgürce dağıtılacaktır.
 • TÜBİTAK BİLGEM UEKAE sözleşmeli projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve geliştirilecek ürünler yukarıdaki maddelere istisna oluşturabilirler.
 • Pardus projesi öncelikli olarak Türkiye pazarını hedefleyecektir.

PROJE TANIMI

Hedefler

 • Pardus Kurumsal: Masaüstü ve sunucu bileşenlerine sahip, kurumsal pazarda aranan işlevleri yerine getiren,uzun dönem desteklemeye uygun içerik ve özellikte bir Pardus Kurumsal sürümü yaklaşık üç yıllık periyotlarla geliştirilecek ve yayımlanacaktır.
 • Pardus 2000 Serisi: Pardus Kurumsal sürümünün geliştirme temelini oluşturmak üzere, bilişim okuryazarı son kullanıcının temel masaüstü ihtiyaçlarını karşılayan, Türkçeleştirme, kullanışlılık ve görsel çekicilik özelliklerine önem veren, kısıtlı destek süresine dahip bir Pardus 2000 serisi sürümü 6-12 ay periyotla geliştirilecek ve yayımlanacaktır.
 • Pardus Teknolojileri: Mevcut Linux dağıtımlarının genel kabul gören çözümler sunamadığı alanlarda, özellikle kurumsal kullanıcı gereklerini yerine getirmek amacıyla, kurumsal çözümlerde temel teşkil edebilecek mimarida, geliştirme maliyeti, rekabet gücü ve sürdürülebilirliği düzgün şekilde analiz edilip planlanarak Linux dağıtımı araç, bileşen ve ürünleri geliştirilecektir.
 • Camia: Pardus 2000 serisi ürünlerin resmi olmayan destek sistemini oluşturmak ve Pardus projesi ve Türkiye özgür yazılım ekosisteminin işgücü gereksinimini karşılamak amacıyla, katılımcı ve şeffaf yöntem ve mekanizmalar kullanarak, mevcut ve yeni özgür yazılım camiaları desteklenecek ve geliştirilecektir.
 • Projeler: Kurumsal kullanıcı adaylarının talepleri üzerine ve ilk olma ve örnek oluşturma durumları, ölçekleri, gizlilik gereksinimleri, ana ürün yol haritası ile uyumları ve yenilikçilik olanakları gözönüne alınarak TÜBİTAK BİLGEM UEKAE sözleşmeli projeleri başlatılacak ve yürütülecektir.
 • Ekosistem: Sözleşmeli projelerin gerçeklenmesinde, kurumsal kullanıcıların gereksinimlerinin karşılanmasında ve tüm pazarlara ürün ve çözümler geliştirme konusunda altyüklenici, yüklenici, çözüm ortağı olarak işlev görecek şekilde bir iş ortaklığı sistematiği ve ağı oluşturulacaktır.

Sınırlar

 • Mevcut Pardus ürünleri ve teknolojileri, kısa vadede, pazar ve kullanıcı algısı da gözönüne alınarak, olabildiğince korunacak.
 • Kullanılabilir işgücü, mevcut ekip büyüklüğü ile TÜBİTAK BİLGEM eleman alım politikaları kısıtları çerçevesinde planlanacak.
 • İşgücü eksikliği oluşması durumunda hedefler ağırlık ve öncelikleri ile uyumlu bir şekilde gözden geçirilebilecek, ürün ve teknolojilerde gerekli değişiklikler yapılacak.

Kaynaklar

 • Mevcut özgür yazılımlar, Linux dağıtımları ve açık standartlar
 • Mevcut Pardus paketleri ve kod temeli

Kısıtlar

 • Proje, 2012 yılı ilk çeyreğinde Pardus Kurumsal 2 Teknoloji Güncellemesi 1 sürümünü çıkarmak zorundadır.
 • Proje, 2012 yılı ilk yarısında Pardus 2012 sürümünü çıkarmayı hedeflemektedir.
 • Mevcut TÜBİTAK BİLGEM UEKAE sözleşmeli projelerindeki yükümlülükler tam olarak ve zamanında yerine getirilmelidir.

RİSKLER ve VARLIKLAR

Riskler

 1. Ürün yönetimi Pardus sürümlerinin özelliklerini yeterince iyi tanımlayamamak, ürünün planlanan şekilde değil de geliştirilen şekilde şekillenmesi.
 2. Organizasyonel sorunlar Karar alma, kararları uygulama, işlerin delegasyonu ve izlenmesi konularında mesafe katedememek.
 3. Düşük üretkenlik İşgücünün elverdiği nitelik ve nicelikte üretim yapamamak.
 4. Ters işgücü dağılımı Ağırlıklı ve öncelikli hedeflere yeterince işgücü ayırmamak, ikincil ürün ve çözümlerle daha fazla ilgilenmek.
 5. Anakaynak sorunları Ürün gerekleri, kullanıcı gereksinimleri ve yol haritasının anakaynak yetenek ve yol hartiası ile uyumlu olmaması.
 6. Biz yapmadık (NIH) sendromu Mevcut Linux ve özgür yazılım teknolojileri yerine marjinal (ya da olmayan) yararları gözönüne alarak gereksiz ve sürdürülemez teknoloji üretimine girişmek.
 7. Pazarda kabul görmemek Kurumsal kullanıcıların istenen/beklenen hızda artmaması.
 8. Finansman desteği eksikliği 2013-2015 dönemi için ya da 2015 sonrasında DPT desteğinin kesilmesi, buna eş zamanlı olarak yeni bir iş modeli oluşturamamak.
 9. Camia ilişkilerinde sorunlar Camiaların beklenen/istenen şekilde büyümemesi, etkinleşmemesi ve üretim ve destek konusunda katkıda bulunmaması.
 10. Ekosistemin büyümemesi İş ve çözüm ortaklarının yeni iş, proje ve gelir oluşturmada yavaşlığı ve/veya başarısızlığı.

Varlıklar

 • Pardus projesi ekibi 33 (31 TZ + 2 YZ) kişidir. DPT projesi kapsamında dağıtım ekibinin 2011 sonunda 48 ve 2012 sonunda 58 kişiye ulaşması öngörülmüştür.
 • Pardus’un 2005 yılı başından bu yana hemen hemen düzenli sürüm çıkaran 2000 serisi ve ilk genel ürününü 2011 yıl başında veren Kurumsal sürümleri mevcuttur.
 • Pardus teknolojileri kapsamında bir dizi mevcut ve geliştirilmekte olan bileşen ve ürün mevcuttur.

İş Durumu

 • Pardus projesi 2010-2012 yılları için DPT Yatırım Programı’ndan destek almıştır. Toplam destek miktarı 14,3 milyon TL civarındadır. DPT projesi dağıtım geliştirme ve ekosistem oluşturma kapsamlıdır.
 • Pardus projesi UEKAE’nin çeşitli birimleri ve projelerine ortak geliştirme ve destek hizmeti vermektedir.
 • Pardus projesinin … sözleşmeli kurumsal müşterisi bulunmaktadır. Toplam proje bedeli yaklaşık … milyon TL civarındadır. Kullanıcı sayısı … civarındadır.
 • Pardus projesi … müşteri ile sözleşme aşamasınadır. Toplam proje bedeli yaklaşık … milyon TL civarındadır. Kullanıcı sayısı … civarındadır.
 • Pardus projesinin … civarında göç ortağı, … civarında da iş ve çözüm ortağı bulunmaktadır. Bu ortaklara dışkaynaklanan iş miktarı … milyon TL civarındadır. Ortaklar aracılığı ile kayda değer bir proje geliri sağlanmamıştır.

Not: Metinde TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından kamuoyu ile paylaşılmasında sakınca görülebilecek bir-iki rakamsal veri karartılmıştır. Bunlar dışında TÜBİTAK ekibi tarafından tartışılan ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE onayına sunulacak metin kullanılmıştır.

“Pardus YN: Ana Sözleşme 2.0” için 9 cevap

 1. Selam,
  İş durumunda DPT’nin 14.3 milyon TL desteğini aldığını belirtmişsiniz. Geliştirici sayısının bu desteğe oranla düşük olmasının sebebi projenin başka masraflarından mı kaynaklanıyor ? Sözleşmeli projelerdeki bedeller gelir mi, yoksa gider midir ?

  Bu soruları sorma amacım devlet desteğinin nasıl en verimli şekilde dağıldığını merak ettiğimdendir.
  Saygılarımla.

  Beğen

 2. Önceki yorum için kusuruma bakmayın. Kabaca hesaplayınca miktarın makul olabileceğini fark ettim. (5k * 58 * 48)
  İyi çalışmalar.

  Beğen

 3. Okuduğunu geç anlayan biri olarak sorayım. Pardus 2000 serisi Kurumsal sürümün geliştirme aşaması olacaksa temel hedef kitle de bilişim okur-yazarından kurumsal tarafa kaymış oluyor.

  Doğru mu anlıyorum?

  Beğen

  1. Tam olarak değil. Bir süredir Bahçeşehir Üniversitesi aracılığı ile yürüttüğümüz kullanışlılık, etkileşim, kullanıcı deneyimi vb calışması, 2000 serisi ile hitap ettiğimiz (ve hedeflememiz gereken) kullanıcı kitlesinin Kurumsal ürünün masaüstü kullanıcısı ile oldukça benzeştiğini gösterdi. Bu sayede Kurumsal ile doğru pozisyonlanmış 2000 serisi sürümü üretim tezgahında hemen hemen değişiklik yapmadan çıkarabileceğiz.

   Beğen

 4. Erkan bey,

  Pardus Vizyonu’unda, bireysel kullanıcıları es geçmeniz doğru değil. Kurumsal sürüm yanında bireysel kullanıcılara da atıfta bulunmalıydınız.

  Bireysel sürümü bir yük olarak görüp, topluluk dağıtımına bu nedenle mi açık destek vereceğinizi beyan etmiştiniz?

  Beğen

  1. Metinleri okurken yazılanı değil okumak istediğimizi görmemiz yaygın bir alışkanlık sanırsam… Ana Sözleşme açıkça

   … bilişim okuryazarı son kullanıcının temel masaüstü ihtiyaçlarını karşılayan, Türkçeleştirme, kullanışlılık ve görsel çekicilik özelliklerine önem veren …

   derken nasıl “bireysel kullanıcıları es geçmiş” oluyoruz, anlamak mümkün değil. Ayrıca Necdet Yücel’in yorumuna yanıtta belirttiğim üzere

   2000 serisi ile hitap ettiğimiz (ve hedeflememiz gereken) kullanıcı kitlesinin Kurumsal ürünün masaüstü kullanıcısı ile oldukça benzeş[mesi] …

   sonucu tam tersine bireysel kullanıcıya oldukça düşük bir maliyetle ulaşmış olacağımızı da vurgulamışken…

   Beğen

 5. […] sistemi, eğitim sistematiği, iş ekosistemi oluşturma… İsteyen TÜBİTAK duyurusu ile Pardus Ana Sözleşmesi 2.0 arasında yedi benzerliği arasın ULAKBİM Müdür Vekili Ahmet Kaplan (ona da buradan hayırlı […]

  Beğen

 6. […] yanlışlarımızı gideriyor, eksiklerimizi tamamlıyorduk) hedeflerimizi belirledik, yeni Pardus Ana Sözleşmesi için çalışmaları başlattık. Artık sistemli çalışa(bile)cektik, Kara Düzeni Kaldırma […]

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: