Pardus Marka Politikası – Taslak Belge

Pardus Marka Politikası taslak belgesi, Ubuntu Trademark Policy temel alınarak oluşturulmuş, dar bir çevreden aldığım görüşler doğrultusunda biraz geliştirilmiş ve bir tur daha
gözden geçirildikten sonra TÜBİTAK Hukuk Bürosu görüş ve onayına sunulmaya hazır hale gelecek şekle gelmiştir. Birkaç saptama:

 1. Belgenin serbesti ve sınırları üzerinde değişiklik yapmak için çok sağlam bir şekilde ikna olmam gerekiyor. Temel politikalar türev işleri olabildiğince kolay hale getirirken Pardus marka ve işaretlerinin izinsiz ve yanlış kullanımını son derece sıkı bir şekilde engellemeyi hedeflemektedir.
 2. Özellikle karmaşık ifade ve süreçler, yanlış anlaşılmaya müsait noktalar, atlanmış ibareler, … gibi noktalarda yorum ve eleştirilerinizi bekliyorum.
 3. İlk iki maddeye rağmen temel politikalar konusunda endişe ve çekinceleriniz varsa lütfen bunları da belirtin. Olabildiğince açık bir süreçle ve özellikle türev işleri geliştireceğini tahmin ettiğim katkıcılarımızın dahil olacağı bir şekilde son halini alsın istiyorum.
 4. Bu blogu takip etmeyen, fakat belgeyi incelemesinde yarar olduğunu
  düşündüğünüz kişiler varsa bu sayfayı lütfen onlarla da paylaşın. Ne kadar fazla göz, o kadar iyi sonuç!

  … şimdi de feragat ve taahhüt maddeleri:

 5. Bu belge henüz resmiyet kazanmış, TÜBİTAK ya da UEKAE’nin herhangi bir yönetsel organı tarafından kabul görmüş değildir. Bu belgenin resmiyet kazanması yalnızca bir olasılık olup kesin değildir. Bu belgenin ya da minör değişiklikler almış bir halinin resmiyet kazanmamasından dolayı oluşacak zararlardan TÜBİTAK ve UEKAE sorumlu tutulamaz. Ben de sorumlu tutulamam 😛
 6. Buna karşın, bu belgedeki ibarelerin resmiyet kazanması olasılığı mevcuttur. Bu ibarelerden haberdar olup da belgenin resmiyet kazanması öncesinde bu ibarelere aykırı eylemlerde bulunanlar, bu eylemlerinden dolayı, bu eylemlerde ibarelerin resmiyet kazanması sonrasında bulunmuşlarcasına
  sorumlu tutulacaklardır. Eğer bu kaydı kabul etmiyorsanız BELGEYİ OKUMAYIN, BELGE İÇİNDEKİ BİLGİLERDEN HERHANGİ BİR YOL İLE HABERDAR OLMAYIN VEYA BU BİLGİLERE MARUZ KALMAYI KABUL ETMEYİN. Belgeyi okumanız ya da içindeki bilgilerden herhangi bir yol ile haberdar olmanız ya da bu bilgilerde maruz kalmanız durumunda bu maddenin başındaki sorumluluğu kabul etmiş olmanız
  anlamına gelecektir.

  … ve son olarak beklenen maddeler:

 7. Belge üzerindeki görüşlerinizi YORUM OLARAK aşağıya girin ya da erişebilirseniz DOĞRUDAN BANA GÖNDERİN.
 8. Belgeye erişmeden önce yukarıdaki maddelerin tümünü okuduğunuzdan ve anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olun.

Ve işte meşhur belge:

Pardus Marka Politikası

“Bu marka politikası, Ubuntu Trademark Policy belgesi temel alınarak oluşturulmuş ve CC-BY-SA şeklinde lisanslanmıştır. Kendi projenizin marka politikasını bu belgeyi temel alarak oluşturabilirsiniz, ancak bu durumda değişikliklerinizi başkalarının da kullanmasına izin vermeniz ve Ubuntu projesini orijinal kaynak, Pardus projesini de kaynak olarak göstermeniz gerekmektedir.”

Pardus marka politikasının amacı Pardus markası ve ürünlerinin Pardus camiası tarafından yaygın bir şekilde kullanımını teşvik ederken, bu kullanımı Pardus kullanıcıları ve kamunun yanlış algılamasına neden olmayacak, markanın görünüm ve ününü gözeterek değerini koruyacak ve uygunsuz ve izinsiz kullanımı engelleyecek şekilde kontrol altında tutmaktır.

Aşağıdaki bölümler nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılamayacağını ve izin alınması gereken durumları açıklamaktadır. Herhangi bir şüphe durumunda marka (AT) pardus.org.tr adresinden bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Markalar

Pardus, TÜBİTAK’ın tescilli markasıdır. Tesciller isim, logotip ve logo şeklinde yapılmıştır. Bu politika, kelime ve şekil olarak tüm markaları kapsar ve bunlar bundan sonra “Markalar” olarak anılacaktır. Pardus ile başlayan ya da biten, ya da ses ya da harf dizilimi açısından Pardus’u andıran markaların, Pardus logosundan türetilmiş ya da Pardus logosunu andıran logoların kullanımı için TÜBİTAK’tan açık yazılı izin alınması gerekmektedir.

Makul Kullanım

Markalar’ın bazı kullanım şekilleri makul kullanım sınırları dahilindedir ve bunlar için TÜBİTAK’tan açık yazılı izin alınması gerekmez.

Camia İşleri. Pardus tümüyle camiası için ve kısmen camiası tarafından üretilmektedir. Markalar’ı camia tarafından tartışma, geliştirme, destek ve tanıtım için kullanılması kaydıyla tüm camia ile paylaşıyoruz. Özgür yazılım tartışma, destek ve geliştirme çabalarının genellikle ticari olmayan bir nitelikte olduğunu gözlüyoruz ve Markalar’ın bu bağlamda kullanılmasına izin veriyoruz. Bu çeşit kullanım için:

 • Markalar’ın aşağıda sıralanan Logo Kullanım Kuralları’na uygun bir şekilde kullanılıyor olması,
 • kullanımın doğrudan ya da dolaylı olarak ticari bir niyet gütmemesi,
 • sözü edilen ürünün gerçekten Pardus olması (eğer bir kimse Pardus olmayan birşeyin Pardus olduğu sanısına kapılıyorsa, büyük olasılıkla yanlış birşey yapıyorsunuzdur),
 • projenizin (TÜBİTAK tarafından böyle bir onay var olmadığı durumlarda) Pardus projesi tarafından onaylandığı, desteklendiği ya da Pardus projesi ile bağlantılı olduğu şeklinde (söz ya da görünüm yolu ile) bir ima olmaması

gerekmektedir.

Türev ürünler. Pardus’un kullanıcılarının belirli gereksinimlerine göre özelleştirilebilmesi özgür yazılımın, dolayısı ile Pardus’un temel özelliklerindedir. Pardus’un özelleştirilmesi ve türetilmesini teşvik etmekle birlikte, bu özgürlüğü Markalar’ın bütünlüğü ve temsil ettikleri kalite algısı ile dengelemek zorundayız. Bu dengeyi sağlamak ve korumak amacıyla aşağıdaki tanım ve kuralları oluşturduk.

Bir “Seçki” kavramını tanıyor ve teşvik ediyoruz. Seçkiler Pardus’tan türetilmişlerdir ve Pardus’un sahip olduğu tüm yazılım ve donanım onay ve sertifikalarının Seçkiler’e de uyarlanabilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, Markalar’ın makul kullanımına dahil olabilmesi için Seçkiler ile resmi Pardus ürünü arasındaki değişikliklerin en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler mevcut Pardus teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş yapılandırma değişiklikleri, farklı görsel ürünlerin kullanımı ya da değişik paket seçimleri olabilir. Bir Seçki Pardus depolarından (stable ya da contrib depoları) eklenmiş yeni paketler içerebilir, ya da öntanımlı yüklü paketlerin kimilerini içermeyebilir. Ancak, altyapı bileşenlerinin, paylaşımlı kütüphanelerin, masaüstü bileşenlerinin değiştirilmesi, Pardus teknolojileri ürünlerinin (YALI, PiSi, ÇOMAR, Tasma, vb.) değiştirilmesi ya da çıkarılması, Pardus projesi tarafından onaylanmamış depolardan ya da bağımsız paketlerin eklenmesi ile elde edilen bir türev ürün, Markalar’ın kullanabilmesi için kabul edilenden daha fazla değişiklik içermektedir. Bu durumda ürün için Seçki isminin ve Markalar’ın kullanılması mümkün olamaz.

Bu cümleden olarak, eğer bir Pardus türevi oluşturuyorsanız, son ürününüzde Markalar’ın kullanılabilmesi için:

 • değişikliklerin en az ve önemsiz olması,
 • yeni ürünün doğrudan ya da dolaylı olarak ticari bir niyet gütmemesi,
 • Markalar’ın projenizin Pardus kaynakları ile ilişkili bir geliştirme çalışması olduğunu, buna karşın Pardus projesi tarafından dağıtılmakta olan resmi Pardus ürünü olmadığını açıkça belirtecek şekilde kullanılması,
 • ürününüzün (TÜBİTAK tarafından böyle bir onay var olmadığı durumlarda) Pardus projesi tarafından onaylandığı, desteklendiği ya da Pardus projesi ile bağlantılı olduğu şeklinde (söz ya da görünüm yolu ile) bir ima olmaması

gerekmektedir. Bu kapsamdaki ürünler için kabul edilebilir isimlendirme “Seçki” (ya da “Remix”) ibaresini içermek zorundadır. Örneğin, yazılım geliştiriciler için gerekli araçları paketleyen bir ürün “Pardus Geliştirici Seçkisi” ya da “Pardus Developer Remix”, ya da Arapça dil paketi ile oluşturulmuş bir ürün “Pardus Arapça Seçkisi” ya da “Pardus Arabic Remix” ismini taşıyabilir. “Sürüm”, “Dağıtım” ya da “Version”, “Edition” benzeri ibareler kullanılmamalıdır, çünkü bu sözcüklerin Pardus projesinde belirlenmiş anlamları vardır. Ayrıca “Pardus” ismine eklenecek ön ekler ve son eklerle türetilmiş sözcüklerden de kaçınılmalıdır. “Seçki” dışındaki herhangi bir adlandırma, her halükarda TÜBİTAK’ın açık yazılı iznini gerektirmektedir.

Eğer Pardus temelli ürününüz yukarıda tanımlanan “Seçki”den daha büyük değişiklikler içeriyorsa projenizin “Pardus temelli”, “Pardus türevi”, “Pardus’tan türetilmiş” olduğunu belirtebilirsiniz (ve belirtmeniz teşvik edilmektedir), ancak ürününüzden söz ederken ya da ürününüzü tanımlarken Markalar’ı kullanamazsınız. Eğer aşağıda Marka Lisansı Gerektiren Sınırlı Kullanım bölümünde belirtilen gerekleri yerine getirir ve tarif edilen süreci tamamlarsanız, Markalar’ı da kullanabilirsiniz. Böyle durumlarda dahi, projenizin Pardus projesinden farkının değişmesi durumunda marka lisansınız iptal edilebilir. Yeni çekirdek, yeni masaüstü ortamı, Pardus projesi tarafından onaylanmamış depolardan ya da bağımsız paketler, ya da teknik kaliteyi ve kullanıcı deneyimini önemli bir şekilde etkileyebilecek herhangi bir değişiklik içeren projelerin marka lisansı alması olasılığı hayli düşüktür. (Eğer ürününüze Pardus projesi tarafından onaylanmamış depolardan ya da bağımsız paketler eklemeyi planlıyorsanız, camia süreçlerine dahil olmanızı ve bu paketleri onaylı depolara yerleştirecek şekilde paket sorumluluklarını üstlenmenizi tavsiye ediyoruz.)

Pardus üzerine ya da Pardus için geliştirme. Eğer Pardus ile ya da Pardus üzerinde çalıştırılmak üzere bir yazılım geliştiriyorsanız Pardus ismini ürününüzün kullanım amacı ile bağlantılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin, Pardus için sistem yönetim araçları geliştiriyorsanız makul proje isimleri “Pardus Sistem Yönetimi”, “Pardus Temelli Sistem Yönetimi”, ya da “System Management for Pardus”, “Pardus Based Systems Management” olabilir. Sorunlu olabilecek “PardusMan”, “Pardus Yönetim”, “PardusMgr”, “ManagePardus” vb. Pardus kelimesinden türetilmiş proje isimlerinin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte Markalar’ı projenizin ya da ürününüzün (TÜBİTAK tarafından böyle bir onay var olmadığı durumlarda) Pardus projesi tarafından onaylandığı, desteklendiği ya da Pardus projesi ile bağlantılı olduğu imasını (söz ya da görünüm yolu ile) verecek şekilde kullanmanız, haksız ya da muğlak bir şekilde Pardus projesinin markası ya da iyi niyetini suistimal edeceğinden, mümkün değildir.

Yorum, eleştiri, tartışma ve atıf. Markalar ürün ya da projenin kaynağını belirlemek ya da Pardus projesi tarafından kabulünü belirtmek amacıyla kullanım için tasarlanmıştır. Bir kullanıcı Pardus ismini taşıyan bir ürün edindiğinde bu ürünün Pardus projesinden geldiğini bilmektedir. Bu sayede Pardus olan ve olmayan arasında bir muğlaklığa fırsat vermeden güçlü bir marka oluşturmak mümkün olabilecektir. Yorum, eleştiri, tartışma, vb. bağlamlarda Markalar’ın kullanımı, böylesine bir kabulü ima etmediği sürece, makul sayılır. Herkes Pardus hakkında makaleler yazmak, web siteleri ve bloglar yaratmak, ya da konuşmakta özgürdür. Ancak Pardus’la herhangi bir tanışıklığı olmayanlar dahil herkesin bu bağlamda Pardus’a atıf yapıldığını, özellikle Pardus projesi ya da TÜBİTAK adına hareket edilmediğini açıkça anlayabilmesi esastır.

Özgür yazılım camiası tarafından tüm kullanımı izleme ve tartışma ve iyi niyetli ticari olmayan geliştirme sınırlarını aşan kullanıma itiraz etme hakkını saklı tutuyoruz. Her halükarda bir proje özgür yazılım olmaktan çıkar ya da bir ticari oluşum haline gelirse, bu politika dokümanı Markalar’ın bu proje ve ürünleri tarafından kullanımına izin vermemektedir.

Marka Lisansı Gerektiren Sınırlı Kullanım

Yukarıda izin verilenler dışında Markalar’ın her türlü kullanımı TÜBİTAK’ın açık ve yazılı onayını gerektirmektedir. Bu tür kullanımlar:

 • her türlü ticari faaliyet,
 • bir Pardus ürünü içeren ya da kullanan ve ticari amaç güden her türlü yazılım,
 • bir alan adı (domain name) ya da URL içerisinde (blog etiketleri, dizin isimleri vb. hariç) kullanım,
 • her türlü fiziksel ürünün satışı ve promosyon amaçlı dağıtımı (tişört vb.),
 • Pardus isminin bir parçasını ya da tümünü ön ekli ya da son ekli bir şekilde içeren bir donanım ya da yazılımda kullanım,
 • yukarıdakilerle bağlantılı her türlü hizmet

dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere belirlenirler. Herhangi bir şüphe durumunda kullanımın bu kapsamda olması olasılığı yüksektir ve marka (AT) pardus.org.tr adresinden bizimle bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.

Eğer bu kapsamda ya da bu politika belgesinde belirtilmeyen bir kullanım için izin talep ediyorsanız öncelikle marka (AT) pardus.org.tr adresinden bizimle bağlantıya geçmeniz gerekmektedir. En kısa sürede söz konusu kullanımın hangi kapsamda değerlendirilebileceğini size bildirecek ve eğer TÜBİTAK’ın açık yazılı izni gerekiyorsa izlemeniz gereken süreç konusunda sizi bilgilendireceğiz. Böyle bir izin ancak belirli koşulların sağlanması ile mümkün olabilir ve bu koşulları garanti altına almak ve ürün ve hizmetlerin kalitesini güvence altına almak için TÜBİTAK ile bir anlaşma ya da sözleşme yapmanız gerekebilir.

İstisnalar söz konusu olmakla birlikte şu durumlarda Markalar’ın kullanımına izin alabilmeniz mümkün olmayacaktır:

 • Markalar’ın bir firma isminde kullanılması,
 • Markalar’ın ticari amaç güden bir alan adında kullanımı (ticari amaç, bir şirket ya da ürünün promosyonundan, siteye reklam alma yolu ile gelir elde etmeye kadar uzanabilir),
 • herhangi bir yazılım ürününün (yukarıda belirtilen şekilde bir “Seçki” olmadığı hallerde) Pardus olarak adlandırılması (ya da bağlantılı herhangi bir marka),
 • başka marka ve logolarla birlikte kullanımı (bu kullanım Markalar’ın bir “bileşik marka” üretmek amacıyla kullanımını ya da Markalar’ın başka sözcüklerle birleştirilerek Pardus projesinin yeni bir ürünü (KlüpPardus, PardusClub, Pardus Kullanıcıları Grubu, vb.) imasını vermesini de içerir),
 • Resmi, Onaylı ya da bağlantılı ürün ya da hizmetlerimiz ile birlikte kullanımı,
 • proje ya da ürünün (TÜBİTAK tarafından böyle bir onay var olmadığı durumlarda) Pardus projesi tarafından onaylandığı, desteklendiği ya da Pardus projesi ile bağlantılı olduğu şeklinde (söz ya da görünüm yolu ile) bir ima yolu ile haksız ya da muğlak bir şekilde Pardus projesinin markası ya da iyi niyetini suistimal etmesi,
 • Pardus, UEKAE ya da TÜBİTAK marka ve isimlerinin ün ve saygınlığına zarar verebilecek şekilde bir kullanımı,
 • Pardus projesi ürünlerinin ya da ilgili hizmetlerin önemli şekilde değiştirilmiş bir hallerini içeren ürünler ya da hizmetler için kullanımı,
 • tartışma, geliştirme ya da tanıtım amacı olmadan yalnızca arama motoru sıralamaları ve sonuç listelerini etkilemek amacıyla başlık ve etiketler (metatag) içerisinde kullanımı.

Logo Kullanım Kuralları

Logomuzun görsel bütünlüğünün korunması esastır. Bu nedenle logonun orijinal halinde kullanımı tercih edilmektedir. Ancak logoyu herhangi bir şekilde değiştirme gereği duyduğunuzda şu kuralları gözönünde bulundurmanız yararlı olacaktır:

 • Eğer renkli kullanılıyorsa logo yalnızca tescile konu olmuş resmi renkleri kullanmalıdır.
 • Şeffaflık, gradyan ve derinlik araçları kullanıyor olsanız dahi bu resmi renklere sadık kalmalısınız.
 • Gerekli durumlarda tescile konu olmuş gri-tonlu logo da kullanılabilir.
 • Herhangi bir ölçekleme orijinal oranları korumalıdır.
 • Bu tip bir değişiklik yaptığınızda marka (AT) pardus.org.tr adresinden bizimle bağlantıya geçmeniz ve grafik değerlendirme temelli bir onay ve izin almanız tavsiye edilir.

Kullanım izni alma şansınızın orijinal logodan sapma miktarı ile ters orantılı olduğunu unutmayınız.

“Pardus Marka Politikası – Taslak Belge” için bir cevap

 1. Bu sabah radyoda duydum.Gurur verici bir durum. Sevindim ve hem de çok sevindim.Umarım herşey istediğiniz kadar iyi gitsin bundan sonra da ve herkes destek olsun sizlere.

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: